/  Financial Data Analysis Training

Financial Data Analysis Training

BMC Training provides a training course in Financial Data Analysis in Finance , Accounting and Budgeting

Course Title
Venue
Start Date
End Date
 • Kuala Lumpur
  27 - 10 - 2019
  31 - 10 - 2019
 • Rome
  27 - 10 - 2019
  31 - 10 - 2019
 • Rome
  27 - 10 - 2019
  31 - 10 - 2019
 • Barcelona
  27 - 10 - 2019
  31 - 10 - 2019
 • Zurich
  27 - 10 - 2019
  31 - 10 - 2019
 • Dubai
  17 - 11 - 2019
  21 - 11 - 2019
 • Paris
  17 - 11 - 2019
  21 - 11 - 2019
 • Hong Kong
  17 - 11 - 2019
  21 - 11 - 2019
 • Dubai
  24 - 11 - 2019
  28 - 11 - 2019
 • Paris
  24 - 11 - 2019
  28 - 11 - 2019
 • Hong Kong
  24 - 11 - 2019
  28 - 11 - 2019
 • Istanbul
  3 - 11 - 2019
  7 - 11 - 2019
 • Bali
  3 - 11 - 2019
  7 - 11 - 2019
 • Singapore
  3 - 11 - 2019
  7 - 11 - 2019
 • Washington
  3 - 11 - 2019
  7 - 11 - 2019
 • Kuala Lumpur
  10 - 11 - 2019
  14 - 11 - 2019
 • Rome
  10 - 11 - 2019
  14 - 11 - 2019
 • Rome
  10 - 11 - 2019
  14 - 11 - 2019
 • Barcelona
  10 - 11 - 2019
  14 - 11 - 2019
 • Zurich
  10 - 11 - 2019
  14 - 11 - 2019
 • London
  24 - 11 - 2019
  28 - 11 - 2019
 • Madrid
  24 - 11 - 2019
  28 - 11 - 2019
 • Munich
  24 - 11 - 2019
  28 - 11 - 2019
 • Berlin
  24 - 11 - 2019
  28 - 11 - 2019
 • New York
  24 - 11 - 2019
  28 - 11 - 2019
 • Kuala Lumpur
  24 - 11 - 2019
  28 - 11 - 2019
 • Rome
  24 - 11 - 2019
  28 - 11 - 2019
 • Rome
  24 - 11 - 2019
  28 - 11 - 2019
 • Barcelona
  24 - 11 - 2019
  28 - 11 - 2019
 • Zurich
  24 - 11 - 2019
  28 - 11 - 2019
 • London
  15 - 12 - 2019
  19 - 12 - 2019
 • Madrid
  15 - 12 - 2019
  19 - 12 - 2019
 • Munich
  15 - 12 - 2019
  19 - 12 - 2019
 • Berlin
  15 - 12 - 2019
  19 - 12 - 2019
 • New York
  15 - 12 - 2019
  19 - 12 - 2019
 • Kuala Lumpur
  22 - 12 - 2019
  26 - 12 - 2019
 • Rome
  22 - 12 - 2019
  26 - 12 - 2019
 • Rome
  22 - 12 - 2019
  26 - 12 - 2019
 • Barcelona
  22 - 12 - 2019
  26 - 12 - 2019
 • Zurich
  22 - 12 - 2019
  26 - 12 - 2019
 • Istanbul
  8 - 12 - 2019
  12 - 12 - 2019
 • Bali
  8 - 12 - 2019
  12 - 12 - 2019
 • Singapore
  8 - 12 - 2019
  12 - 12 - 2019
 • Washington
  8 - 12 - 2019
  12 - 12 - 2019
 • Dubai
  1 - 12 - 2019
  5 - 12 - 2019
 • Paris
  1 - 12 - 2019
  5 - 12 - 2019
 • Hong Kong
  1 - 12 - 2019
  5 - 12 - 2019
 • Dubai
  26 - 1 - 2020
  30 - 1 - 2020
 • Paris
  26 - 1 - 2020
  30 - 1 - 2020
 • Hong Kong
  26 - 1 - 2020
  30 - 1 - 2020
 • Dubai
  19 - 1 - 2020
  23 - 1 - 2020
 • Paris
  19 - 1 - 2020
  23 - 1 - 2020
 • Hong Kong
  19 - 1 - 2020
  23 - 1 - 2020
 • Istanbul
  12 - 1 - 2020
  16 - 1 - 2020
 • Bali
  12 - 1 - 2020
  16 - 1 - 2020
 • Singapore
  12 - 1 - 2020
  16 - 1 - 2020
 • Washington
  12 - 1 - 2020
  16 - 1 - 2020
 • Kuala Lumpur
  5 - 1 - 2020
  9 - 1 - 2020
 • Rome
  5 - 1 - 2020
  9 - 1 - 2020
 • Rome
  5 - 1 - 2020
  9 - 1 - 2020
 • Barcelona
  5 - 1 - 2020
  9 - 1 - 2020
 • Zurich
  5 - 1 - 2020
  9 - 1 - 2020
 • London
  19 - 1 - 2020
  23 - 1 - 2020
 • Madrid
  19 - 1 - 2020
  23 - 1 - 2020
 • Munich
  19 - 1 - 2020
  23 - 1 - 2020
 • Berlin
  19 - 1 - 2020
  23 - 1 - 2020
 • New York
  19 - 1 - 2020
  23 - 1 - 2020
 • Kuala Lumpur
  19 - 1 - 2020
  23 - 1 - 2020
 • Rome
  19 - 1 - 2020
  23 - 1 - 2020
 • Rome
  19 - 1 - 2020
  23 - 1 - 2020
 • Barcelona
  19 - 1 - 2020
  23 - 1 - 2020
 • Zurich
  19 - 1 - 2020
  23 - 1 - 2020
 • London
  23 - 2 - 2020
  27 - 2 - 2020
 • Madrid
  23 - 2 - 2020
  27 - 2 - 2020
 • Munich
  23 - 2 - 2020
  27 - 2 - 2020
 • Berlin
  23 - 2 - 2020
  27 - 2 - 2020
 • New York
  23 - 2 - 2020
  27 - 2 - 2020
 • Kuala Lumpur
  16 - 2 - 2020
  20 - 2 - 2020
 • Rome
  16 - 2 - 2020
  20 - 2 - 2020
 • Rome
  16 - 2 - 2020
  20 - 2 - 2020
 • Barcelona
  16 - 2 - 2020
  20 - 2 - 2020
 • Zurich
  16 - 2 - 2020
  20 - 2 - 2020
 • Istanbul
  9 - 2 - 2020
  13 - 2 - 2020
 • Bali
  9 - 2 - 2020
  13 - 2 - 2020
 • Singapore
  9 - 2 - 2020
  13 - 2 - 2020
 • Washington
  9 - 2 - 2020
  13 - 2 - 2020
 • Dubai
  2 - 2 - 2020
  6 - 2 - 2020
 • Paris
  2 - 2 - 2020
  6 - 2 - 2020
 • Hong Kong
  2 - 2 - 2020
  6 - 2 - 2020
 • Dubai
  15 - 3 - 2020
  19 - 3 - 2020
 • Paris
  15 - 3 - 2020
  19 - 3 - 2020
 • Hong Kong
  15 - 3 - 2020
  19 - 3 - 2020
 • Dubai
  8 - 3 - 2020
  12 - 3 - 2020
 • Paris
  8 - 3 - 2020
  12 - 3 - 2020
 • Hong Kong
  8 - 3 - 2020
  12 - 3 - 2020
 • Istanbul
  1 - 3 - 2020
  5 - 3 - 2020
 • Bali
  1 - 3 - 2020
  5 - 3 - 2020
 • Singapore
  1 - 3 - 2020
  5 - 3 - 2020
 • Washington
  1 - 3 - 2020
  5 - 3 - 2020
 • Kuala Lumpur
  22 - 3 - 2020
  26 - 3 - 2020
 • Rome
  22 - 3 - 2020
  26 - 3 - 2020
 • Rome
  22 - 3 - 2020
  26 - 3 - 2020
 • Barcelona
  22 - 3 - 2020
  26 - 3 - 2020
 • Zurich
  22 - 3 - 2020
  26 - 3 - 2020
 • London
  8 - 3 - 2020
  12 - 3 - 2020
 • Madrid
  8 - 3 - 2020
  12 - 3 - 2020
 • Munich
  8 - 3 - 2020
  12 - 3 - 2020
 • Berlin
  8 - 3 - 2020
  12 - 3 - 2020
 • New York
  8 - 3 - 2020
  12 - 3 - 2020
 • Kuala Lumpur
  8 - 3 - 2020
  12 - 3 - 2020
 • Rome
  8 - 3 - 2020
  12 - 3 - 2020
 • Rome
  8 - 3 - 2020
  12 - 3 - 2020
 • Barcelona
  8 - 3 - 2020
  12 - 3 - 2020
 • Zurich
  8 - 3 - 2020
  12 - 3 - 2020
 • London
  26 - 4 - 2020
  30 - 4 - 2020
 • Madrid
  26 - 4 - 2020
  30 - 4 - 2020
 • Munich
  26 - 4 - 2020
  30 - 4 - 2020
 • Berlin
  26 - 4 - 2020
  30 - 4 - 2020
 • New York
  26 - 4 - 2020
  30 - 4 - 2020
 • Kuala Lumpur
  5 - 4 - 2020
  9 - 4 - 2020
 • Rome
  5 - 4 - 2020
  9 - 4 - 2020
 • Rome
  5 - 4 - 2020
  9 - 4 - 2020
 • Barcelona
  5 - 4 - 2020
  9 - 4 - 2020
 • Zurich
  5 - 4 - 2020
  9 - 4 - 2020
 • Istanbul
  12 - 4 - 2020
  16 - 4 - 2020
 • Bali
  12 - 4 - 2020
  16 - 4 - 2020
 • Singapore
  12 - 4 - 2020
  16 - 4 - 2020
 • Washington
  12 - 4 - 2020
  16 - 4 - 2020
 • Dubai
  19 - 4 - 2020
  23 - 4 - 2020
 • Paris
  19 - 4 - 2020
  23 - 4 - 2020
 • Hong Kong
  19 - 4 - 2020
  23 - 4 - 2020
 • Dubai
  10 - 5 - 2020
  14 - 5 - 2020
 • Paris
  10 - 5 - 2020
  14 - 5 - 2020
 • Hong Kong
  10 - 5 - 2020
  14 - 5 - 2020
 • Dubai
  3 - 5 - 2020
  7 - 5 - 2020
 • Paris
  3 - 5 - 2020
  7 - 5 - 2020
 • Hong Kong
  3 - 5 - 2020
  7 - 5 - 2020
 • Istanbul
  17 - 5 - 2020
  21 - 5 - 2020
 • Bali
  17 - 5 - 2020
  21 - 5 - 2020
 • Singapore
  17 - 5 - 2020
  21 - 5 - 2020
 • Washington
  17 - 5 - 2020
  21 - 5 - 2020
 • Kuala Lumpur
  24 - 5 - 2020
  28 - 5 - 2020
 • Rome
  24 - 5 - 2020
  28 - 5 - 2020
 • Rome
  24 - 5 - 2020
  28 - 5 - 2020
 • Barcelona
  24 - 5 - 2020
  28 - 5 - 2020
 • Zurich
  24 - 5 - 2020
  28 - 5 - 2020
 • London
  3 - 5 - 2020
  7 - 5 - 2020
 • Madrid
  3 - 5 - 2020
  7 - 5 - 2020
 • Munich
  3 - 5 - 2020
  7 - 5 - 2020
 • Berlin
  3 - 5 - 2020
  7 - 5 - 2020
 • New York
  3 - 5 - 2020
  7 - 5 - 2020
 • Kuala Lumpur
  3 - 5 - 2020
  7 - 5 - 2020
 • Rome
  3 - 5 - 2020
  7 - 5 - 2020
 • Rome
  3 - 5 - 2020
  7 - 5 - 2020
 • Barcelona
  3 - 5 - 2020
  7 - 5 - 2020
 • Zurich
  3 - 5 - 2020
  7 - 5 - 2020
 • London
  14 - 6 - 2020
  18 - 6 - 2020
 • Madrid
  14 - 6 - 2020
  18 - 6 - 2020
 • Munich
  14 - 6 - 2020
  18 - 6 - 2020
 • Berlin
  14 - 6 - 2020
  18 - 6 - 2020
 • New York
  14 - 6 - 2020
  18 - 6 - 2020
 • Kuala Lumpur
  21 - 6 - 2020
  25 - 6 - 2020
 • Rome
  21 - 6 - 2020
  25 - 6 - 2020
 • Rome
  21 - 6 - 2020
  25 - 6 - 2020
 • Barcelona
  21 - 6 - 2020
  25 - 6 - 2020
 • Zurich
  21 - 6 - 2020
  25 - 6 - 2020
 • Istanbul
  28 - 6 - 2020
  2 - 7 - 2020
 • Bali
  28 - 6 - 2020
  2 - 7 - 2020
 • Singapore
  28 - 6 - 2020
  2 - 7 - 2020
 • Washington
  28 - 6 - 2020
  2 - 7 - 2020
 • Dubai
  7 - 6 - 2020
  11 - 6 - 2020
 • Paris
  7 - 6 - 2020
  11 - 6 - 2020
 • Hong Kong
  7 - 6 - 2020
  11 - 6 - 2020
 • Dubai
  5 - 7 - 2020
  9 - 7 - 2020
 • Paris
  5 - 7 - 2020
  9 - 7 - 2020
 • Hong Kong
  5 - 7 - 2020
  9 - 7 - 2020
 • Dubai
  12 - 7 - 2020
  16 - 7 - 2020
 • Paris
  12 - 7 - 2020
  16 - 7 - 2020
 • Hong Kong
  12 - 7 - 2020
  16 - 7 - 2020
 • Dubai
  19 - 7 - 2020
  23 - 7 - 2020
 • Paris
  19 - 7 - 2020
  23 - 7 - 2020
 • Hong Kong
  19 - 7 - 2020
  23 - 7 - 2020
 • Kuala Lumpur
  26 - 7 - 2020
  30 - 7 - 2020
 • Rome
  26 - 7 - 2020
  30 - 7 - 2020
 • Rome
  26 - 7 - 2020
  30 - 7 - 2020
 • Barcelona
  26 - 7 - 2020
  30 - 7 - 2020
 • Zurich
  26 - 7 - 2020
  30 - 7 - 2020
 • London
  12 - 7 - 2020
  16 - 7 - 2020
 • Madrid
  12 - 7 - 2020
  16 - 7 - 2020
 • Munich
  12 - 7 - 2020
  16 - 7 - 2020
 • Berlin
  12 - 7 - 2020
  16 - 7 - 2020
 • New York
  12 - 7 - 2020
  16 - 7 - 2020
 • London
  19 - 7 - 2020
  23 - 7 - 2020
 • Madrid
  19 - 7 - 2020
  23 - 7 - 2020
 • Munich
  19 - 7 - 2020
  23 - 7 - 2020
 • Berlin
  19 - 7 - 2020
  23 - 7 - 2020
 • New York
  19 - 7 - 2020
  23 - 7 - 2020
 • Kuala Lumpur
  12 - 7 - 2020
  16 - 7 - 2020
 • Rome
  12 - 7 - 2020
  16 - 7 - 2020
 • Rome
  12 - 7 - 2020
  16 - 7 - 2020
 • Barcelona
  12 - 7 - 2020
  16 - 7 - 2020
 • Zurich
  12 - 7 - 2020
  16 - 7 - 2020
 • Kuala Lumpur
  19 - 7 - 2020
  23 - 7 - 2020
 • Rome
  19 - 7 - 2020
  23 - 7 - 2020
 • Rome
  19 - 7 - 2020
  23 - 7 - 2020
 • Barcelona
  19 - 7 - 2020
  23 - 7 - 2020
 • Zurich
  19 - 7 - 2020
  23 - 7 - 2020
 • London
  2 - 8 - 2020
  6 - 8 - 2020
 • Madrid
  2 - 8 - 2020
  6 - 8 - 2020
 • Munich
  2 - 8 - 2020
  6 - 8 - 2020
 • Berlin
  2 - 8 - 2020
  6 - 8 - 2020
 • New York
  2 - 8 - 2020
  6 - 8 - 2020
 • Kuala Lumpur
  9 - 8 - 2020
  13 - 8 - 2020
 • Rome
  9 - 8 - 2020
  13 - 8 - 2020
 • Rome
  9 - 8 - 2020
  13 - 8 - 2020
 • Barcelona
  9 - 8 - 2020
  13 - 8 - 2020
 • Zurich
  9 - 8 - 2020
  13 - 8 - 2020
 • Istanbul
  16 - 8 - 2020
  20 - 8 - 2020
 • Bali
  16 - 8 - 2020
  20 - 8 - 2020
 • Singapore
  16 - 8 - 2020
  20 - 8 - 2020
 • Washington
  16 - 8 - 2020
  20 - 8 - 2020
 • Dubai
  23 - 8 - 2020
  27 - 8 - 2020
 • Paris
  23 - 8 - 2020
  27 - 8 - 2020
 • Hong Kong
  23 - 8 - 2020
  27 - 8 - 2020
 • Dubai
  27 - 9 - 2020
  1 - 10 - 2020
 • Paris
  27 - 9 - 2020
  1 - 10 - 2020
 • Hong Kong
  27 - 9 - 2020
  1 - 10 - 2020
 • Dubai
  6 - 9 - 2020
  10 - 9 - 2020
 • Paris
  6 - 9 - 2020
  10 - 9 - 2020
 • Hong Kong
  6 - 9 - 2020
  10 - 9 - 2020
 • Istanbul
  13 - 9 - 2020
  17 - 9 - 2020
 • Bali
  13 - 9 - 2020
  17 - 9 - 2020
 • Singapore
  13 - 9 - 2020
  17 - 9 - 2020
 • Washington
  13 - 9 - 2020
  17 - 9 - 2020
 • Kuala Lumpur
  20 - 9 - 2020
  24 - 9 - 2020
 • Rome
  20 - 9 - 2020
  24 - 9 - 2020
 • Rome
  20 - 9 - 2020
  24 - 9 - 2020
 • Barcelona
  20 - 9 - 2020
  24 - 9 - 2020
 • Zurich
  20 - 9 - 2020
  24 - 9 - 2020
 • London
  6 - 9 - 2020
  10 - 9 - 2020
 • Madrid
  6 - 9 - 2020
  10 - 9 - 2020
 • Munich
  6 - 9 - 2020
  10 - 9 - 2020
 • Berlin
  6 - 9 - 2020
  10 - 9 - 2020
 • New York
  6 - 9 - 2020
  10 - 9 - 2020
 • Kuala Lumpur
  6 - 9 - 2020
  10 - 9 - 2020
 • Rome
  6 - 9 - 2020
  10 - 9 - 2020
 • Rome
  6 - 9 - 2020
  10 - 9 - 2020
 • Barcelona
  6 - 9 - 2020
  10 - 9 - 2020
 • Zurich
  6 - 9 - 2020
  10 - 9 - 2020
 • Istanbul
  4 - 10 - 2020
  8 - 10 - 2020
 • Bali
  4 - 10 - 2020
  8 - 10 - 2020
 • Singapore
  4 - 10 - 2020
  8 - 10 - 2020
 • Washington
  4 - 10 - 2020
  8 - 10 - 2020

Intorduction

Accounting and Finance are the language of business; understanding and applying this language to your business and to business in general remains the single most valuable competence of management. Prepare yourself by enhancing your personal competence in financial analysis of the past, problem evaluation of today, and budgeting for the future. This programme will challenge you to:

 • Learn how to use financial statements to evaluate the financial/strategic performance of an organization
 • Understand discounted cash flow (DCF) techniques and their application to financial decision-making
 • Use ratios to quickly pinpoint areas of concern
 • Identify key success factors, weak financial signals, and strong financial signals in your own industry sector
 • Learn the metrics used by the world’ leading companies, how to use them and why
 • Confidently project your firm’s future performance through real-world budgeting

Objectives

 • Learn how to understand the content of, and relationships between, financial statements (income statement, balance sheet, and statement of cash flows)
 • Learn how to use financial statements to evaluate the financial/strategic performance of an organization
 • Understand discounted cash flow (DCF) techniques and their application to financial decision-making
 • Identify key success factors, weak financial signals, and strong financial signals in your own industry sector
 • Understand how EVA® (Economic Value Added), SVA (Shareholder Value Added), RONA (Return On Net Assets), and more
 • Define the value creation/destruction process in mergers and acquisitions from the market perspective and signals to management from the market
 • Learn how to build a budget that’s works and the variations
 • Identify sources of financial and business data that provide insights into business and financial strategies
 • Use and build EXCEL spreadsheets for financial analysis: from the basics through complex models
 • Enhance personal networks of similarly minded high potential personnel

Day One

Getting started with Financial Analysis (what has happened so far)

 • The role and responsibilities of financial management
 • The relationship between accounting and finance in analysis
 • A review of the basic financial statements and their roles
 • Why ROI is still a good place to start
 • Identifying key success factors in your industry sector
 • Ratios: what they are, which ones to use and why
 • Financial review compared to targets and expectations
 • Financial performance measurement systems
 • Key accounting assumptions
 • Case study – Beginning to analyse example -

Day Two

Moving beyond the basics in financial analysis

 • The two kinds of Free cash flow (FCF)
 • Altman’s Z-Score and what it really means
 • Du Pont analysis and what it tells us
 • Scenario analysis: how to calculate it and what it tells us
 • Sensitivity analysis: how to calculate it and what it tells us
 • Trend analysis: when is a trend a trend? What to do?
 • Improving Return on Equity (ROE)
 • Case study – Continue the example analysis

Day Three

Evaluation of the information (where we are today)

 • How do I interpret these details?
 • What are the important metrics and why?
 • Annual reports, footnotes and beyond; what can they signal?
 • Short-term success evaluations process and measures
 • Industry data, sources and uses
 • Benchmarking for evaluation purposes
 • EVA, RONA, EBITDA, etc: what do they mean and how to use them?
 • Calculating the results of analysis
 • Case study – Complete the example analysis

Day Four

Budgeting and the Management Process (the future)

 • Strategy – direction and vision
 • Implementing strategy – the operational planning process
 • Budgets – the financial expression of the operating plan
 • The purpose of budgets – control
 • The human side of budgeting
 • Elements of the budget framework
 • Advantages and limitations of budgets
 • Reporting – the key to control
 • Case study – Beginning to prepare the budget

Day Five

Completing the budget using the tools we have learned

 • Assumptions
 • Master budget
 • Proforma financial statements: Income statement, balance sheet, cash flow statement
 • Capital expenditure (CapEx) budget
 • Sales & marketing budget
 • Production budget
 • General and Administrative budgets
 • Case study: Complete the budget

Courses Search

Recent Posts

Connect with us

IFRS Preparation. (5 Days)Available in London - Dubai - Istanbul - Kuala Lumpur

Join our Civil and Construction Engineering Training Courses , Electrical and Power Engineering Training Courses and Facilities Management Training

Technical Training Courses

Newsletter